Oris%20web%20materials-10
72 48 56 71
Oris%20web%20materials-11
Bestill Time
Oris%20web%20materials-12
post@oris-orkanger.no
Oris%20web%20materials-13
Facebook

Pasientmedvirkning & behandlingsvalg

Pasientmedvirkning & behandlingsvalg

All tannbehandling forutsetter tillit og åpenhet mellom tannlege og pasient. Tannlegen skal orientere pasienten om hans eller hennes helsetilstand og hva slags undersøkelser, behandling og pleie som tilbys. 

Pasienten har rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Pasienten skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. Ulike tannleger kan foreslå forskjellige behandlingsforslag ved samme problem basert på egne faglige erfaringer og etter en vurdering av pasienten.