oris web materials-10
72 48 56 71
oris web materials-11
Bestill Time
oris web materials-12
post@oris-orkanger.no
Facebook

Hva koster tannbehandlingen?

Hva koster tannbehandlingen?

Hos privatpraktiserende tannleger er det fri prisfastsetting. Det betyr at tannlegen selv bestemmer hva de ulike behandlingstypene skal koste i tannlegepraksisen. Prisen for samme behandlingstype kan derfor variere fra tannlege til tannlege.
 
Den offentlige tannhelsetjenesten i de fleste fylkene behandler voksne pasienter i den grad de har kapasitet. Prisen på tannbehandling av voksne pasienter i Den offentlige tannhelsetjenesten fastsettes av den enkelte fylkeskommune.

Den offentlige tannhelsetjenesten gir et oppsøkende tannhelsetilbud til barn og unge fra 0-18 år, psykisk utviklingshemmede og enkelte grupper eldre og langtidssyke. Kjeveortopedisk behandling (tannregulering) er unntatt.

19- og 20-åringer kan få behandling etter reduserte takster fastsatt av Helse- og omsorgdepartementet. Folketrygden gir i enkelte tilfeller stønad eller bidrag til tannbehandling ved bestemte medisinske diagnoser eller behandlinger. Mer om dette kan du lese her.