Personell & historikk - ORIS Dental Orkanger
oris web materials-10
72 48 56 71
oris web materials-11
Bestill Time
oris web materials-12
post@oris-orkanger.no
Facebook

Personell & historikk

Tannlege i Orkanger

TANNKLINIKKENS MÅL OG FOKUS

I 1995 etablerte tannlege Arnt Einar Andersen enmannspraksisen Tannlegekontoret i Trondheim. Mye har skjedd siden den gang, og Tannlegekontoret er blitt til Tannklinikken Dine Tenner, med til sammen 31 medarbeidere.

Ledelse:
Tannklinikken Dine Tenner eies av tannlege Arnt Einar Andersen.
Daglig leder er Nelly Berntzen.

Tannlegene:
Alle våre tannleger er allmennpraktikere med opptil 32 års erfaring og er medlemmer i Norges tannlegforening:
  • Tannlege Arnt Einar Andersen, godkjent for implantatbehandling med trygderefusjon
  • Tannlege Ivar Fagerholt
  • Tannlege Anne Ingeborg Slupphaug
  • Tannlege Anne Sætherø
  • Tannlege Eli Audunson
  • Tannlege Tore Andrè Ohm
  • Tannlege Camilla Eldrup Henriksen
  • Tannlege Anette Svenson
  • Tannlege Laila Østnor Døllner
  • Tannlege og tanntekniker Knut Gätzschmann

Tannpleiere:
Tannpleier Ellen Skog, utdannet universitetet i Tromsø
Tannpleier Marte Haugum Smedseng, utdannet universitetet i Bergen

Tannpleier:
Tannpleierens to hovedoppgaver er å:
Veilede pasienten og forebygge behov for ytterligere tannbehandling.
Være første ledd i behandlingslinjen, herunder utføre undersøkelser/røntgen, tannrens, tannkjøttbehandling og andre førstelinjeoppgaver.

Tannpleier kan også utføre tannbleking på en forsvarlig måte. Tannpleieren er en del av et team som også består av tannlege og tannhelsesekretær, men jobber også selvstendig med pasientene. For norske tannpleiere er det lagt stor vekt på at de skal lære pasientene hvordan de skal ta vare på tennene sine på best mulig måte.

Tjenester:
Vår kompetanse omfatter blant annet generell tannbehandling (undersøkelser,forebyggende behandling, tannfylling, behandling av tannkjøttsykdommer og estetisk tannbehandling, etc.) og implantatbehandling.

Vi søker kontinuerlig å utvikle vår faglige kompetanse, og bruker nye behandlingsmetoder og nytt utstyr der det er dokumentert å kunne bedre kvaliteten på behandlingen vi tilbyr våre pasienter. All aktivitet er kvalitetssikret og godkjent av Statens helsetilsyn. Se Tjenester for nærmere beskrivelse av våre tjenester og kompetanse.

Mål og fokus:
Tannklinikken Dine Tenner skal til en hver tid være en oppdatert og moderne klinikk hva angår kompetanse, utstyr og lokaler. Vi legger stor vekt på trygghet og kontroll, slik at pasientene til en hver tid vet at vi kan gi god og sikker tannbehandling. Vi retter fokus mot kundens komfort, sikkerhet og hygiene, og vår målsetting er ikke nødvendigvis å være veldig stor – bare veldig bra!

Lokasjon:
Tannklinikken Dine Tenner Orkanger finner du sentralt beliggende i 2.etasje på AMFI kjøpesenter.