Mer om tannlegebesøket

Mer om tannlegebesøket

Et tannlegebesøk begynner som regel med en undersøkelse utført av tannlege eller tannpleier. Noen tannleger velger å delegere en del arbeidsoppgaver til tannpleier eller tannhelsesekretær. Etter fullført undersøkelse skal pasienten få en kortfattet beskrivelse av resultatet av undersøkelsen samt behandlingsforslag og eventuelt kostnadsoverslag.