Automatisk innkalling

Automatisk innkalling

Du kan avtale automatisk innkalling for kontroll hos tannlege eller tannpleier.  Du vil da motta innkalling per post ca 2 uker før timeavtalen. 

Du kan legge inn ønsker om dager og tidspunkt for innkalling. Det er fullt mulig å flytte denne timen, men vær oppmerksom på våre ombestillingsrutiner.